Floda Järnbruk

1738 - 1858

.
Nya herrgården från 1863. Vid forsen syns järnbruket till höger och sågen till vänster
Nya herrgården från 1863. Vid forsen syns järnbruket till höger och sågen till vänster

Järnbruket i Floda startades av Floda säteri. Driften pågick under åren 1738 - 1858. Det var ovanligt med ett så sydligt beläget järnbruk, men det var en strategiskt väl vald placering. Placeringen gjordes för att tillvarata vattenkraften i Säveån och dessutom fanns träkolen i de stora skogarna runt Floda. Järnet transporterades från Bergslagen ner till Göteborg. Förutom järnbruket fanns en kvarn och ett sågverk som hörde till till Floda Säteri.

Bild från Skallsjö hembygdsförenings vandringsleds informationstavla