Skallsjö by - En forntidspromenad

Vår vandringsled

Skallsjö by - En forntidspromenad

Översikts-information om vår vandringsled

Skallsjö by / Vandringsleden

Skallsjös tidsepoker

Informationstavlorna och dess information visar de olika tidsepokerna Skallsjö

Skallsjös tidsepoker

Foldrar att ladda ned och djupare information

Här kan man ladda ner fyra olika foldrar och se lite djupare information.

Foldrar att ladda ned och djupare information

Artiklar om själva leader projektet

Tidningsartiklar runt projektet

Tidningsartiklar

Lite bakgrund

Lite bakgrund runt projektet

Bakgrund - "Skallsjö by - En forntidspromenad"

Leader projektet 

Information runt själva projektet

Leader projektet - invigt och avslutat


Karta över vandringsleden. Öppna den i fullskärmsläge för att se den i Google Maps. Tips! I en smartphone kan man behöva vrida på telefonen för att se "View lager map" iconen som ligger högst upp till höger. 

Huvud-informationstavlan vis hembygdsgården
Huvud-informationstavlan vis hembygdsgården
Lars-Erik Karlsson visar under en vandring
Lars-Erik Karlsson visar under en vandring

Ett leader projekt