Kolugnen

Kolugnen vid Kolabotten och Kolugnstorp

Kolugn är en speciellt byggd byggnad för framställning av träkol. Principen är densamma som för kolning i kolmila, men i stället för jord har man murade väggar. 

Så i princip är en kolugn en "fast kolmila". Det finns något beskrivit om kolugnar på internet och denna bild är ett försök att visa hur det kunde se ut. Enligt fornsök är den 10 * 7 meter och inte bekräftat att det är en kolugn. Men torpet bredvid heter Kolugnstorps och namnet indikerar definitivt på att det var en kolugn.

Exempel på hur en kolugn kan se ut som
Exempel på hur en kolugn kan se ut som

Det finns nära nog inga uppgifter om denna kolugn i Skallsjö/Floda trots att den borde varit rätt omtalad på sin tid. Floda järnbruk, som var i drift mellan 1738 och 1858, bör ha varit det drivande att bygga kolugnen. Det som är märkligt är att kolugnen verkar i varje fall på mitten av 1800-talet legat på Nääs marker. Gränsen går precis här men rågångsbestämningen från 1799 verkar det kanske som att gränsen är lite österut och då kolugnen legat på Flodas marker.

Antagligen så arbetade men tidvis på denna kolugn i torpen Kolabotten och Kolugnstorp som ligger bredvid kolugnen, men vi vet inget om detta.

Karta från 1847
Karta från 1847

När man skulle frakta träkolen till järnbruket använde man sig av dessa transportvägar.

Kolmilor och transportvägar inom södra Floda
Kolmilor och transportvägar inom södra Floda

Hitta hit

Kolungstorp ligger i södra delen av Skallsjö socken. Kör Högsboholmsvägen söder ut. Sväng av på Viebovägen och stanna vid Kolabotten som är första gården till höger. Huset ligger på andra sidan vägen (öster) och är markerat med en skylt.

Exakta GPS koordinater finns här på hemsidan här:  Google Maps 

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor: DigitaltMuseum , Häradskartan ur Lantmäteriets historiska kartarkiv och Wikipedia

Bilder: Mats Ericson, Skallsjöhembygdsförenings skrift och Lantmäteriets historiska kartarkiv