Floda centrums utveckling från 1890 talet tills nu

Detta beskrivit med hjälp av kartor

1890 talet: Floda och Skallsjö var fortfarande ett jordbrukssamhälle med Floda herrgård i centrum. Två nymodigheter ser  vi, järnvägen som funnit här sedan 1858 och Garveriet som var ett sulläders garveri, detta flyttade till Floda på mitten av 1800 talet. 

1960 c:a: Villorna har ökat i antal, vi har fått några industrier i centrum, ett missionshus, en ny stor skola och ett kommunhus. 

1962 c:a: Nästan samma som ovan men man ser vägar och tomter

1975 c:a: Den stora skillnaden mot 1960 är att vi fått ett nytt fint centrum, även om vårdcentralen inte är färdigbyggd ännu. Vi har fått både radhus och "höghus". Sist men inte minst har Alléskolan byggs så högstadieeleverna slipper åka till Lerum. 

2019 c:a: Floda centrum har vuxit, nästan alla gamla hus längs järnvägens sydsida är borta, vägen är breddad, missionskyrkan håller på att flytta till Garveriet, husen i herrgårdsbacken byggs nu. 


Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor: Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv och Google Maps