Lindås

Torp Lindås, 1840 - 1931

Torp under Floda säteri som ligger i södra Skallsjö något söder om Västra Viebo. 

Först gången Lindås dyker upp är att en Peter Andersson föds 1841-11-17 i, då stavat Linnås, i Skallsjö. Även så dyker torpet upp i husförhörslängderna från 1840-1845 men saknas i husförhörslängderna från 1838-1840. Så troligen svedjade man, bröt man marken och byggde torpet runt 1840 eller också byggde man bara en backstuga först. Detta för i de tidiga husförhörslängderna, tom 1860, står alla som backstugusittare. Kanske var det en backstuga först, där sedan man fick odla upp en bit land och det blev ett torp?

De första som bodde på torpet var Anders Petersson, född 1794, och hand fru Johanna Petersdotter, född 1802, och deras barn Anders och Peter, födda 1829 resp. 1841. Dessa verkar bli kvar tom 1860 talets början, för Johanna dör 1859 och Anders dör 1861. Äldste sonen Anders flytta till Maden.

Någon gång under 1860 flyttar Johannes Olsson, född 1815, med fru Kajsa Olsdotter, född 1817, in som inhyses. De har fem barn, Olaus, Anna Maria, Albertina, Christina och Johanna. Nu måste det varit trångt i stugan med 11 personer boende där.

Därefter, troligen på 1870 talet, dör fru Kajsa och Johannes blir änkling och nu är han inhyses. Hans äldste son Olaus tar över torpet och gifter sig med Augusta Matilda Andersdotter, född 1852, i Hanhals, Halland. De får två barn Carl Albin och Oscar Emil på 1870 talet. Under 1880 talet utökas barnaskaran med Anna Olivia, Augusta Elisabet och Hulda Matilda.

På 1880 talet bor också Brita Maria Carlsdotter i torpet som inhyses. År 1892 föds ännu en dotter som fick namnet Elsa Wilhelmina.

Johannes och Augusta Matilda bor kvar medan barnen flyttar ut, ett efter ett. På början av 1900-talet bor bara yngsta dottern, Elsa Wilhelmina, kvar hemma på torpet.

Under 1920 talet läggs Floda säteri ned nästan alla torp säljs och Lindås är inget undantag. I så fall köper Johannes och Augusta Matilda sitt gamla torp, medan de båda i 70 års åldern. Men jordbruket verkar att läggas ned men de bor kvar på torpet.

Kanske blev mor Augusta Matilda dålig på gamla dagar, för hon står som sinnessjuk och flyttar till Vänersborg (Resta sinnessjukhus?) där hon dör 1932. Året innan, 1931 flyttar Johannes 80 år gammal till Partille. Med detta upphör verksamheten på torp Lindås den 9/1 1931 efter att ha brukats i 90 år. Själv dör han 1934 i Partille där både han och hans hustru är begravna. 

Torpgrunden år 2021

Jordkällaren

Foton Mats Ericson