Besök från Östad skola

18.05.2022

Idag har vi haft ett trevligt besök av 40 förskole- och första-klassare från Östads skola.