Oskar Larsson

Oskar Larsson född 1874 blev 90 år men han var nära döden som liten och fick gå låghalt hela livet.

Oskar Larssons far hette Lars Johansson (född 1827) och hans mor Kristina (född 1837). De var torpare under Floda herrgård på Fågelnäs i södra Floda. För torpet fullgjorde Lars tre dagsverken i veckan året om.


I tidiga barnaår råkade Oskar skada sin höftled med åtföljande svullnad och svår värk. Föräldrarna sökte bot hos "Flodafrun" (Anna von Proschwitz), som brukade bistå de sjuka på godset med botemedel mot allehanda åkommor. Nu ordinerade hon omslag med kokt mjölgröt på gossens skadade höft. Man gjorde som hon anvisat, men svullnaden och plågorna blev
allt svårare dag för dag och det gick dithän, att den sjuke omsider förlorar medvetandet. Och slutligen syntes inga livstecken och man fick den bestämda uppfattningen att han var död och
började vidtaga vissa åtgärder för hans begravning. Men plötsligt märktes små ryckningar i kroppen, andningen började oregelbundet återkomma, men blev så småningom lugn och jämn - livet segrade och efter någon tid var febern och svullnaden övervunnen.


Det befanns sedermera att höften var ur led och aldrig kunde återställas i normalt läge. I hela hans liv måste han gå låghalt och ha käpp för att kunna reda sig.

Oskar gifter 1898-11-26 i Skallsjö församling med Jenny Elisabeth Andersson, född 1880-10-23 i Västerdal, Oscar och Jenny flyttar till Bollebygd och där föds sonen Lars Harald Larsson, 1899-03-15. 1905 flyttar de till Björnås från Bollebygd, där de stannar tills 1926 då de flyttar till Slätthult, gård (Tolerydshage), i Lerum. Oscar är skomakare.

Oskar blev över 90 år gammal, men stark och vital in i det sista. Han dör 1964 och hans fru Jenny dör 1965.

Barn:

  • Lars Harald Larsson, född 1899-03-15
  • Helge Nathanael Larsson, född 1901-09-02
  • Mårten Sigfrid Larsson, född 1903-09-21
  • Torborg Vendela f. Larsson, gift. Andersson, född 1905-10-31
  • Rut Alva Syréne f. Larsson, gift. Ivstedt, född 1911-11-22 
  • Signe Lucia f. Larsson, gift. Bengtsson, född 1915-08-27