Skallsjö Hembygds och Fornminnesförening

Skallsjögården

sedan 1700-talet

                       Välkommen hit!!        

Lite om oss:

Föreningen bildades 1955. Idag är vi ca 250 medlemmar och vi har en önskan om att bli fler. Vid bildandet av föreningen var det främst 30-50- åringar som var aktiva. 

Hembygdsföreningens första stora projekt var tillkomsten Skallsjögården. Av Skallsjö kommun fick föreningen 1962 tillgång till förutvarande Skallsjö Skattegård. Denna byggnad, vars ålder är ett par hundra år, återställdes till sitt äldre skicka, så långt som möjligt. Gården är en av de fem gårdar som förr utgjorde Skallsjö by. 

Idag satsar föreningen mycket på att locka barnfamiljer och kommande generationer. Bl.a. anordnar vi en årlig hembygdsdag på nationaldagen. Då bjuder vi på gratis hästskjuts och ponnyridning. Det finns kycklingar och lamm som barnen får både klappa och mata. Andra advent har vi traditionsenligt tomtestuga då alla barn kan komma med sina önskelistor och träffa tomen. I övrigt håller vi på med lie-slåtter, hembygdsvandringar, bildvisning och gästföreläsningar. Vi vill hålla liv i det arv vi getts och låta kommande generationer ta del av vår historia.

Just nu fokuserar vi på Leader projektet även kallat Skallsjö by. 


Kontaktuppgifter finns i fliken: Kontakt

Stöd din hembygd och bli medlem !!

För mer info se fliken: Bli medlem  

Skallsjögården, den före detta Skallsjö Skattegård

Ordförande Lars-Erik Karlsson har ordet

Sväng förbi?

Boka ett studiebesök?

Förutom våra aktiviteter som programet erbjuder går det att göra ett studiebesök. Det brukar vara ett uppskattat inslag för tex skolklassen eller pensionärsgruppen! 

För bokning : maila Ingalill Åmark-Söderblom

                            ingalill.amark@gmail.com