Skallsjö Hembygds och Fornminnesförening

Skallsjögården

sedan 1700-talet

                       Välkommen hit!!        

Lite om oss:

Skallsjö Hembygds- och Fornminnesförening vill hålla liv i det arv vi getts och låta kommande generationer ta del av vår historia. Detta gör vi genom att arrangera hembygdsdag, ha tomtestuga, slåttergille, hembygdsvandringar, studiecirklar och gästföreläsningar. Vi försöker även att dokumentera ned vårt historiska arv. Allt detta för att bevara minnen av det gamla och även det lite nyare inom Skallsjö socken.

Föreningen bildades 1955. Idag är vi ca 200 medlemmar och vi har en önskan om att bli fler. Vid bildandet av föreningen var det främst 30-50- åringar som var aktiva. 

Hembygdsföreningens första stora projekt var tillkomsten Skallsjögården. Av Skallsjö kommun fick föreningen 1962 tillgång till förutvarande Skallsjö Skattegård. Denna byggnad, vars ålder är ett par hundra år, återställdes till sitt äldre skicka, så långt som möjligt. Gården är en av de fem gårdar som förr utgjorde Skallsjö by. 

Idag satsar föreningen mycket på att locka barnfamiljer och kommande generationer. Bl.a. anordnar vi en årlig hembygdsdag på nationaldagen. Då bjuder vi på gratis hästskjuts och ponnyridning. Det finns kycklingar och lamm som barnen får både klappa och mata. Andra advent har vi traditionsenligt tomtestuga då alla barn kan komma med sina önskelistor och träffa tomen. I övrigt håller vi på med lie-slåtter, hembygdsvandringar, bildvisning och gästföreläsningar. Vi vill hålla liv i det arv vi getts och låta kommande generationer ta del av vår historia.
Mer går att läsa här: Aktiviteter

Våren 2022 invigde vi på vår nya vandringsled, även kallat Skallsjö by - en forntidsvandringSkallsjö by / Vandringsleden


Kontaktuppgifter och hur bli medlem 

Frågor eller annat:

Kontaktuppgifter bl.a. e-post finns i fliken: Kontakt

Stöd din hembygd och bli medlem !!

För mer info se fliken: Bli medlem  

Sväng förbi?

Boka ett studiebesök?

Förutom våra aktiviteter som programet erbjuder går det att göra ett studiebesök. Det brukar vara ett uppskattat inslag för tex skolklassen eller pensionärsgruppen!

För bokning : maila info@skallsjo.nu  

För bokning av skolklasser : maila Ingalill Åmark-Söderblom

ingalill.amark@gmail.com 

Skallsjögården, den före detta Skallsjö Skattegård

Skallsjögården, hembygdsgård sedan 1962
Skallsjögården, hembygdsgård sedan 1962

Ordförande Lars-Erik Karlsson har ordet 


Vi samarbetar med 

Studieförbundet vuxenskolan 

och med 

Equmeniakyrkan