Resultat av arkeologisk undersökning av grav i Skallsjö hösten 2021

13.10.2022

Hej!

I november 2021 genomförde jag och mina kollegor en arkeologisk undersökning av en stensättning, en grav från brons- eller järnåldern, söder om kyrkogården i Skallsjö.

Vi börjar nu knyta ihop säcken och rapporten kommer bli färdig under november.

Den arkeologiska undersökningen bjöd inte på jättemycket fynd. Men sista timmarna hittade vi faktiskt några bitar keramik samt brända ben och vi har lite intressanta resultat:

  • Keramiken har varit på analys hos en kollega som kan konstatera att det rör sig om bitar från två keramikkärl samt från en lågbrännande ugn. Sannolik datering är yngre bronsålder-äldre järnålder.
  • De brända benen har varit på analys hos en osteolog. Osteologen konstaterar att benen har blivit brända vid en hög temperatur (700-900C) och att några ben identifierats som tinningsben från en människa.
  • Vi har fått tre c14-analyser. Två kan vi konstatera inte ha med graven att göra (de hamnar i tidig stenålder och 1900-tal och har antagligen daterat något från en skogsbrand respektive modernt avfall). Däremot den tredje visar på en träff i yngre bronsålder 1212-1040 f.Kr. Det stämmer överens med vad den här typen av gravar brukar dateras till, med keramikkärlen men också att människobenen är brända vid hög temperatur (senare, under äldre järnålder förefaller det som att kremeringarna blir lite mer "slarviga" eller att det är bränslebrist. De brända benen är större, och i mycket större mängd).

Vänliga hälsningar 

Benjamin Grahn Danielson