Arkeologisk utgrävning vid Skallsjö kyrka

16.11.2021

Vecka 45 och 46, 2021, genomfördes en arkeologisk undersökning av en grav, stensättning, nära Skallsjö kyrka. På RAÄ's fornsök benämns den (RAÄ Skallsjö 60:1)

Vi har besökt utgrävningen tisdagen den 16/11.

Graven är en järnådersgrav  (550 f.kr - 375 e.kr)  och troligen finns det flera gravar inom den. Ännu så länge, när vi var där, har man inte hittat något såsom keramik rester, metallföremål, etc.  Troligen har det funnits en gård i närheten som hade detta som begravningsplats.  När vi var där hade man tagit bort gräs, jord, växter och skulle börja ta bort även stenarna.  Ännu sista dagen av utgrävningen så hade man inte hittat någon metall eller keramik. En rapport kommer att bli klar om c:a ett år.

Utgrävningen görs pga att det ska byggas hus på och i anslutning till graven. 

https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/32c9084a-3bf9-46ab-b35e-d1a287df7874 

Arkeolog Benjamin berättar

Troligen en grav i stensättningen