Bron över ravinen mellan Hillefors och Oryd's gravfält

16.10.2021
Skallsjö by - leader projektet
En sak som är klar redan, är bron över ravinen mellan Hillefors grynkvarn och Oryds gravfält.

Jag gick den idag och kommer man från Hillefors sidan är det öster ut över en äng och sedan syns bron, sedan är det bara fortsätta. Gravfältet ligger vid Säveån i höjd med en järnvägsövergång där bullerplanket slutar. 

/Mats

Nedan finns en länk till RAÄ's fornsök 

https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9e76d94b-1d85-4985-b6a9-88602c362033