Föredrag efter en arkeologisk undersökning av en grav i Skallsjö under hösten 2021

13.04.2023

Föredrag av arkeolog Benjamin Gran Danielsson från Picea kulturarv

Benjamin berättade om vad de funnit i stensättningen när Skallsjö kyrka och vi fick se på de fynd som gjorde. Vi talade om olika begravningssätt och relaterade  till detta i hur det är nu för tiden med synen på döden. 

Under två veckor arbetade teamet med att undersöka graven som fotodokumenterades och mättes in med GPS-teknik. Genom att flyga med drönare och fotografera graven från flera olika håll har man kunnat bygga upp en 3D-modell över graven. Stenarna har därefter succesivt plockats bort för hand eller med hjälp av grävmaskin. En mittremsa sparades för att se gravens profil.

Stensättningen vid Skallsjö kyrka innehöll inte några stora mängder fynd, endast ett fåtal brända ben och några bitar keramik. Men även små mängder fynd kan säga oss något om hur det var att leva för 2000-3000 år sedan och hur människorna tänkte om döden och livet efter detta.