Hans Thorbjörnsson död

16.02.2024

Minnesord över Hans Thorbjörnsson

Hans Thorbjörnsson kom med i Skallsjö Hembygdsförening som sekreterare 1972. Han började samla in uppgifter.om bygden och ställde samman till hembygdshäften, och som historielärare lockade han med sina elever i arbetet med föreningens 1700-talstorp. 

Därefter började han ett forskningsarbete som 1985 resulterade i boken Nääs i äldre tider. Hans intresse för Nääs vidgades alltmer och 1990 kunde han ge ut sin doktorsavhandling om Nääs Slöjdskoleseminarium och den svenska slöjden. I detta arbete lyckades kan komma i kontakt med ett flertal äldre slöjdlärare och andra med Nääsanknytning runtom i Sverige. Kombinerat med mycket arkivforskning ger avhandlingen en viktig samlad beskrivning av slöjdundervisningens framväxt i landet.  

Han skrev också läroböcker i historia vilket han fortsatte med även på äldre dagar.

Skallsjö hembygdsförening