Informationsskyltar börjar sättas upp

23.11.2021

Vi har börjat att sätta upp informationsskyltar för Skallsjö by / Leader projektet

Här kommer den stora informationstavlan att sitta vid hembygdsgården