Natur- och fornminnesvandring - hösten 2022

11.09.2022

Då har vi haft en vandring på vår, sedan våren, nya vandringsled. Vi besökte Skallsjö ängar och Oryds gravfält bland annat. Dessutom hann vi med ett stopp på Hillefors grynkvarn. 

Tack alla som var med och gick med :-)