Skyltar för vår nya vandringsled - Skallsjö by / Leader projektet

06.12.2021

Idag har vi börjat sätta upp skyltarna för vår nya vandringsled i Skallsjö by / Leader projektet. Här står vi vid Högabron och den uråldriga gångvägen som förr var huvudvägen mellan landsvägen och Högsboholm. Stigen kan se på storskifteskartan från 1768. Vid sidan av stigen inne på en tomt finns korpekullen, kan detta vara Odens korpar tro ? Även en rest sten och en domarring finns i trädgårdarna vid sidan av stigen. Och sist men inte minst på en av högarna vid Offerplatsvägen har ett keltiskt bronssmycke påträffats. 

Mer om vandringsleden kan man finna här: Informationstavlor och vandringsstråk