Torpruin vid Skogatorp

07.02.2022

På vänster sida på grusvägen från Tollereds skola, kanske 500 meter, innan Skogatorp, ned mot Torskabotten, finns en torpgrund och jordkällare. På Facebook undrar vi om någon som vet något om denna ? 

Den torra beskrivningen: Torplämning, 70 x 90 m (NÖ-SV) bestående av 1 husgrund och 1 källargrund. Husgrund 5x8 m (N-S), 0,4-0,5 m h av 0,4-0,7 m, flata st stenar. Spismursrest 1x1 m åt V. 6 m Ö är källargrund, 3,5x6 m, av 0,10-0,40 m rundade st stenar. Ingång åt S. I kant av S yta påträffades röjningsröse vid kontroll, 3 m diam, 0,7 h av rundade 0,2-0,5 m st stenar. I V ytan röjningssten upp mot bergssida.

Karta