Test sida

Test av knapp

-------------------

Test av kontaktformulär

-------------------

Test av tomt formulär

-------------------

Test av tabell

-------------------

Row 1, Column 1 Row 1, Column 2 Row 1, Column 3
Row 2, Column 1 Row 2, Column 2 Row 2, Column 3
Row 3, Column 1 Row 3, Column 2 Row 3, Column 3

Test av embedded google maps

-------------------

Dagsverken i maj 1863
Specifikation Över dagsverken vid Öijareds säteri utförda i maj 1863:
    Män Kvinna  
Öijared Vårarbete  180 26  
  Diket  40    
  Gärdning  10    
  Floda bud  21    
  Ladugården  26    
  Hushållsved  7    
  Ved till båtsman  2    
Slätten Vårarbete  72 12  
  Diket  16    
  Floda bud  2    
  Snickeri  1    
Ubbared Vårarbete  71 25  
  Dikning  15    
  Röjning  8    
  Ladugård  28    
  Vägläggningar  4    
Total   503 63 566
Totalt utfördes under maj 503 mansdagsverken och 63 kvinnodagsverken. Totalt 566 st.
Dagsverken 1875-1876
Specifikation över dagsverken utförda av "Larses" i Pålstorp vid Öijareds säteri 1875-1876:
April Skogen 5  
  Ladugården 2  
  Diverse 1 8
Maj Wåren 10  
  Ladugården 3 13
Juni Trädet 11 11
Juli Höet 14  
  Rofuor 4 18
Augusti Trädet 3  
  Skörden 4  
  Diverse 4 11
September Trädet 8  
  Skörden 5  
  Ladugården 1 14
Oktober Plöjt 5  
  Ladugården 1 6
November Kört Wed 3  
  Plöjt 4  
  Ladugården 1 8
December Tröskat 8  
  Ladugården 1 9
Januari Skogen 9  
  Ladugården 1 10
Februari Tröskat 9  
  Ladugården 1 10
Mars Solweden 2  
  Skogen 3  
  Ladugården 1 6
Total Summa   124
  • 1715-1740: Ambjörn Toresson, Hans Hansson, Nils Svensson, Ambjörn=Derras
  • 1740-1760: Gunnar Ambjörnsson, Harald Hansson, Jon Persson, Gunnar=Derras
  • 1760-1790: Gunnar Ambjörnsson, Olof Svensson, Jon Persson, Gunnar=Derras
  • 1790-1800: Dräng Per Gunnarsson, Erik Olsson, Per Persson , Per=Derras
  • 1800-1800: Sven Gunnarsson, Erik Olsson, Per Persson , Sven=Derras
  • 1805-1810: Sven Gunnarssson, Anders, Per Jonsson, Sven=Derras
  • 1815-1815: Sven Gunnarsson, Jonas Jonasson, Lars Ambjörnsson, Sven=Derras/Jonas=Åses/Lars=Larses
  • 1820-1820: Sven Gunnarsson, Jonas Jonsson, Karl Andersson , Sven=Derras/Jonas=Åses/Karl=Larses
Skatt enhet Tore i Vbbyardtt Anders i Vberyd
halv skattebonde frälsebonde
Smör pund 1.5 0.5
Fodermalt tunna 0.5 0.5
Dagsverken årliga 2 4
Årliga hästar fodring 2
Konunga hästar fodring 2 2
Lagmanshästar fodring 2